jueves, 9 de febrero de 2017

NOTAS DE CORTE: COMUNIDAD VALENCIANA, CATALANA Y ARAGONESA 2016-2017

Notas de Corte 2016 COMUNIDAD VALENCIANA

NOTES DE TALL CATALUNYA 2ª ASSIGNACIÓ 2016

NOTES DE TALL COMPARADES DE LA 1ª A L'ÚLTIMA ASSIGNACIÓ catalunya


notas de corte aragón


PONDERACIONS 2017 COMUNITAT VALENCIANA

Curs 17/18 (Preinscripció 2017)
Assignatures Troncals de 2n curs de batxillerat


Graus
Branques de coneixement
GENERALS
d'OPCIÓ
Matemàtiques Aplicades C.Socials II
Fonaments de l'Art II
Llatí II
Matemàtiques II
Biologia
Física
Química
Geologia
Dibuix Tècnic II
Arts Escèniques
Cultura Audiovisual II
Disseny
Economia de l'Empresa
Història de l’Art
Història de la Filosofia
Grec II
Geografia
Biologia (UA, UV)
C0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Bioquímica i Ciències Biomèdiques (UV)
C0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Biotecnologia (UMH, UPV, UV)
C0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Ciència i Tecnologia dels Aliments (UPV)
C0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Ciències Ambientals (UMH, UPV, UV)
C0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Ciències del Mar (UA)
C0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Ciències Gastronòmiques (UV)
C0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Física (UV, UA)
C0,2
0,1
0,2
0,1
0,1

Geologia (UA)
C0,2
0,1
0,2
0,1
0,2

Matemàtiques (UA, UV)
C0,2
0,1
0,2
0,1
0,1

Química (UA, UJI, UV)
C0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Ciència i Tecnologia dels Aliments (UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (UMH)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Farmàcia (UMH, UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Fisioteràpia (UMH, UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Infermeria (UA, UJI, UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Logopèdia (UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Medicina (UJI, UMH, UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Nutrició Humana i Dietètica (UA, UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Odontologia (UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Òptica i Optometria (UA, UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Podologia (UMH, UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Psicologia (UJI, UMH, UV)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Teràpia Ocupacional (UMH)
CS0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

Arquitectura Tècnica (UA, UJI, UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Ciència i Tecnologia dels Aliments (UMH)
EA0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2


0,1
0,1
Disseny i Desenvolupament Videojocs (UJI)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,2
0,2
Enginyeria Aeroespacial (UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,1
Eng. Agroalimentària i Agroambiental (UMH)
EA0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2


0,1
0,1
Eng. Agroalimentària i del Medi Rural (UJI,UPV)
EA0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Biomèdica (UPV)
EA0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Civil (UA,UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2


0,1
0,1
Eng. Disseny Indust. i Des. Product. (UPV,UJI)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria de l'Energia (UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria d'Obres Públiques (UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2


0,1
0,1
Enginyeria d'Organització Industrial (UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,1
Eng. de Sist. de Teleco, So i Imatge (UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Eng. de Tecnologies de telecomunicació(UMH)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Elèctrica (UJI, UPV, UMH)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Electrònica Industrial (UV)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,1
Eng. Electrònica de Telecomunicació (UV)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Eng. Electrònica i Automàtica Industrial (UMH)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,1
Eng. Electrònica Industrial i Automàtica (UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria en So i Imatge (UA)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Eng. en Tecnologies Industrials (UJI, UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Forestal i del Medi Natural (UPV)
EA0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Geomàtica i Topografia (UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Informàtica (UA, UJI, UPV, UV)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Eng. Informàtica en Tecnol. de la Info. (UMH)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Mecànica (UJI, UMH, UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Multimèdia (UA, UV)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Química (UA, UJI, UPV, UV)
EA0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,1
Eng. Tecnologies i Serveis de Teleco. (UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria Telemàtica (UV)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Enginyeria i Gestió Empresarial (UPV)
EA0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2


0,1
0,2
Enginyeria Robòtica (UA)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,2
Fonaments de l'Arquitectura (UA, UPV)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Matemàtica Computacional (UJI)
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,1
0,1
Tecnologies Informació per a la Salut (UA)
EA0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1


0,1
0,1
Tecnologies Interactives (UPV)*
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,2
0,2
Videojocs i Experiències Interactives (UPV)*
EA0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2


0,2
0,2
Curs 17/18 (Preinscripció 2017)

Graus
Branques de coneixement
GENERALS
d'OPCIÓ
Matemàtiques Aplicades C.Socials II
Fonaments de l'Art II
Llatí II
Matemàtiques II
Biologia
Física
Química
Geologia
Dibuix Tècnic II
Arts Escèniques
Cultura Audiovisual II
Disseny
Economia de l'Empresa
Història de l’Art
Història de la Filosofia
Grec II
Geografia
Belles Arts (UMH, UPV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
Conserv.i Restauració Bens Culturals (UPV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
Disseny i Tecnologies Creatives (UPV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
Espanyol: Llengua i Literatures (UA)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
Estudis Anglesos (UA, UJI, UV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
Estudis Àrabs i Islàmics (UA)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
Estudis Francesos (UA)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
Estudis Hispànics (UV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
Filologia Catalana (UA, UV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
Filologia Clàssica (UV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
Filosofia (UV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
Història (UA, UV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
Història de l'Art (UV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
Història i Patrimoni (UJI)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
Humanitats (UA)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
Humanitats i Estudis Interculturals (UJI)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
Lleng. Modernes i les seus Literatures (UV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
Traducció i Interpretació (UA, UJI)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
Traducció i Mediació Interlingüística (UV)
AH
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
Administració d'Empreses (UJI)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Admin. i Direc. Empreses (UA,UMH,UPV,UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (UA,UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
Ciènc. Polítiques i de l'Administració Púb. (UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Ciències Polítiques i Gestió Pública (UMH)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Comunicació Audiovisual (UJI, UMH, UPV, UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Comunicació i Relacions Públiques (UMH)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Criminologia (UA, UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
Criminologia i Seguretat (UJI)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
Digital Bussines (UMH)*
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Dret (UA, UJI, UMH, UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
Economia (UA, UJI, UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Educació Social (UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
Estadística Empresarial (UMH)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Finances i Comptabilitat (UJI, UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Geografia i Medi Ambient (UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
Geografia i Ordenació del Territori (UA)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
Gestió Comercial i Màrqueting (UMH)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Gestió i Administració Pública (UA, UPV, UJI)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
Informació i Documentació (UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
International Business (UV, UMH)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Mestre/a Educació Infantil (UA, UJI, UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Mestre/a Educació Primària (UA, UJI, UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Org. Esdeveniments, Protocol i Rel. Inst (UMH)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
Pedagogia (UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
Periodisme (UJI, UMH, UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
Publicitat i Relacions Públiques (UA, UJI)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
R. Laborals i Rec. Humans (UA,UJI,UMH,UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Relacions Internacionals (UA)*
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Sociologia (UV, UA)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Treball Social (UA, UV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
Turisme (UJI, UV, UA, UPV)
CSJ
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2

CSJ: Ciències Socials i Jurídiques •AH: Arts i Humanitats •EA: Enginyeria i arquitectura •C: Ciències •CS: Ciències de la Salut
* GRAU universitari pendent de verificació
UA: Universitat d'Alacant UV: Universitat de València UJI: Universitat Jaume I UPV: Universitat Politècnica de València UMH: Universitat Miguel Hernàndez
Document informatiu

Actualitzat: gener 2017