miércoles, 17 de julio de 2019

RAONS PER A COEDUCAR
Vivim en un país democràtic que basa la seua convivència en el principi d'igualtat formal. Persisteixen, però, discriminacions i dependències heretades del passat. La violència, alienació, marginació i pobresa segueixen afectant més les dones i les xiquetes. La llei, encara que necessària, no és suficient per a instaurar la igualtat efectiva.

ELS QUATRE PILARS DE LA COEDUCACIÓ.


La coeducació és el braç pedagògic del feminisme. No és una doctrina, sinó una estratègia per a l'emancipació, perquè prevé i combat el dany causat per la discriminació sexista. El feminisme és un compromís moral amb la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre els sexes. La tradició del pensament crític i l'acció política feministes es basen en quatre grans vectors didàctics:

Violencia de género en lectura fácil

Imágenes extraidas de  www.derechofacil.gob.ar , algunas creadas por ARASAAC .