sábado, 13 de febrero de 2016

3ª SESSIÓ JORNADA MEDIADORS 2016, primera partLa directiva de l'IES Miralcamp ens va explicar els 10 anys d mediació del seu Centre. La directora ANGELES ALBA PERALTA ens va parlar del seus inicis 2006, de com és bo per previndre l'abandonament escolar i la reducció del mateix, de com van disminuir els expedients disciplinaris. Elements que formen part d'aquest projecte:


- ALUMNES OBSERVADORS: en passadissos i patis, comuniquen al servei de mediació els tipus de conflictes que es donen.
- AULA DE CONVIVÈNCIA: primer era un aula individualitzada, ara és un aula de treball, i de modificació de conducta grupal.
- HABILITATS SOCIALS: normes per a 1r i 2n , empatia, respecte, asertivitat, escolta activa,......
- BAIX LES ULLERES DE L'EMPATIA:  alumne ajudant/tutor, aquest any estan en formació.
- EMOCIOEDUCATE: formació del professorat en la gestió de les emocions, han començat per primer i segon per a que es treballe a la tutoria, l'objectiu és que es parle de les emocions.
- TOT UNIT AMB EL PAD (pla d'atenció a la diversitat): activitats extraescolars i complementaries, transició de primària a secundaria, programes educatius, PDEC, PRC, desdoblaments, reforços, projectes.....
- PROJECTES: Cinema i Miralcamp es mou, objectius treballar en alumnes amb risc d'exclusió social, partits de futbol a l'hora del pati fent una lligueta. 
Per a portar a terme aquest projecte primer em de conèixer per poder actuar (DIAGNÒSTIC), em d'actuar per a canviar i canviar per a millorar.
Em de crear un clima de CONFIANÇA, amb diàleg, comprensió i tolerància, només es pot funcionar des de la confiança.
Després va parlar la cap d'estudis del matí: Mª TERESA LANGA ORTEGA

Hi ha que acabar amb la frustració, treballar amb les families, utilitzant metodologies innovadores: aprenentatges cooperatius, competències bàsiques, ús de les tablets a primer d'ESO, presa de decisions en la formació dels fills: DISCIPLINA.
CLIMA ADEQUAT MEDIACIÓ, PLA DE CONVIVÈNCIA > MESURES EDUCATIVES CORRECTORES
MOTIVACIÓ: el clima del centre mitjançant festes escolars, excursions, jornades
PREVENCIÓ: per evitar l'abandonament escolar i millorar el clima en l'IES.
EL ROL DEL DOCENT HA CANVIAT, EL CLAUSTRE ÉS EL MOTOR DEL CANVI.
 


I per últim el cap d'estudis de cicles ROBERTO JORGE SORIANO:  un mediador funciona des del cor, va fer varies activitats: lectura d'una tassa de brou, relaxació (açò ens va matar), gestió emocional, lectura del savi que volia canviar als demés (QUAN NOSALTRES CANVIEM, TOTA LA RESTA CANVIA),  va parlar de les neurones espill, possibilitadores de l'empatia, i va acabar llegint el que va dir   Krishnamurti  a la conferència de l'ONU 1985 on  parla sobre el coneixement i el cinisme d'algunes nacions que busquen la pau, però que al seu torn venen armes. També parla sobre que la pau és una actitud en la qual tots hem de col·laborar i que quan les nacionalitats desapareguin tot serà millor.
"SIGUEU EL CANVI QUE VOLEU VEURE AL MÓN"
Finalment, un rol-playing fet per unes alumnes
No hay comentarios:

Publicar un comentario