viernes, 8 de abril de 2016

EL TDAH: DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN L’ÀMBIT EDUCATIU


Estratègia per realitzar una prova escrita

Les dificultats de planificació i organització, al marge de reflectir-se en la feina del dia a dia, també es reflecteix en la realització de les proves escrites.
Els docents poden col·laborar amb els alumnes amb TDAH explicant i ensenyant l’ús d’estratègies que puguin ser aplicades durant la realització d’una prova escrita.
Una d’aquestes estratègies és la tècnica SPLASH. La definició d’aquests passos és la següent.
1. Llegir la prova .Es tracta de fer-se una idea del que es demana: nombre de preguntes, tipus de preguntes, els temes que es coneixen i els que no es coneixen. Aquest és el primer pas per començar a contestar.
2. Planificar l’estratègia. Convé valorar el temps de què es disposa i el grau de coneixement de la prova. Es recomanable identificar les preguntes que es poden contestar més fàcilment i les que necessiten més reflexió.
3. Deixar de banda les preguntes de reflexió. Les preguntes més difícils o que requereixen ser reflexionades, en un primer moment, es poden deixar de banda per reprendre-les després.
4. Respondre les preguntes més senzilles immediatament . Els alumnes han d’enfocar la seva atenció en allò que poden entendre. Un cop han contestat les preguntes que coneixen més, poden passar a les preguntes per a les quals tenen més dubtes.
5. Analitzar sistemàticament. Quan es tenen molts dubtes sobre una pregunta, després d’utilitzar altres estratègies, els alumnes poden pensar en alguns supòsits, descartar els que són erronis i respondre amb la suposició que sembla més correcta.
6. Revisar la feina feta. Convé deixar entre un 5-10 % del temps per revisar la prova amb atenció i cura.

Departament d'Ensenyament de Catalunya

No hay comentarios:

Publicar un comentario