jueves, 22 de septiembre de 2016

Què t'aporta com a professor ser puntual? Consells pràctics1. Exemplaritat. els docents ensenyem i transmetem coneixements, però també eduquem amb l'exemple. Si no som capaços d'arribar puntuals a les nostres sessions, difícilment podrem exigir als nostres alumnes que siguin puntuals ells també.

2. Menor conflictivitat. De tots és sabut que ser puntual a l'hora d'arribar a l'aula on impartiràs la teva sessió lectiva és fonamental, perquè entre sessió i sessió és on es produeixen la gran majoria de conflictes entre alumnes. Si aconseguim arribar el més puntuals possible, evitarem conflictes que en res beneficien al bon desenvolupament d'una sessió lectiva, ja que en moltes ocasions hem de gestionar nosaltres mateixos uns conflictes en què no hem estat present. La mateixa gestió d'aquest conflicte comportarà a perdre un temps en què no serem productius a l'aula.

3. Seguretat. Si som capaços d'arribar a temps a les nostres classes, serà perquè ens haurem organitzat correctament. Què vull dir amb això? Com més i millor planifiquem la nostra jornada laboral, millor serà el rendiment que li traguem i més puntuals podrem ser a l'hora d'arribar a les nostres classes. La poca preparació o precipitació fa que contínuament ens oblidem el nostre material i hàgim de tornar als departaments, sales de professors ... Aquesta manca de planificació al final redunda negativament en el grup perquè es perd un temps en el qual no som productius i el grup no té de professor, amb el risc que suposa que puguin produir-se conflictes dins de l'aula.

4. Respecte. D'alguna manera, l'alumne percep en la nostra puntualitat valors com el de la responsabilitat i l'organització. Aquells docents que solen tenir problemes de relació amb un grup solen tendir a arribar més tard a classe del que és habitual. Això és un error que cal evitar perquè en certa manera és percebut pels alumnes d'aquest grup com una debilitat que pot tornar-se en contra del professor en qüestió.

5. Productivitat. Un cop vaig sentir dir a un company que si arribaves cinc minuts tard a totes les sessions lectives, al final de la setmana t'havies estalviat unes dues classes lectives. Referent a aquesta picaresca he de dir que aquestes sessions no s'estalvien, sinó que es perden. Una sessió lectiva es divideix en tres segments: professor, alumne i temps mort. En el nostre cas hem d'intentar que el temps mort d'una classe, és a dir, el temps en el qual ni el professor ni l'alumne són productius, no superi el 10%. El temps mort d'una sessió lectiva no ha de portar-li la nostra falta de puntualitat.

Consells pràctics per a ser puntual.

Són moltes les actuacions que podem dur a terme els docents per ser puntuals.

Procura arribar al centre cinc o deu minuts abans de començar la teva primera sessió. Aquest temps et servirà per saludar als teus companys, situar-te en el centre, agafar i revisar el material pertinent, anar al bany, visualitzar el que duràs a terme durant la teva jornada laboral ...

Intenta portar a la cartera de professor tot el que necessitaràs per a les classes d'aquest dia. Si portem tot el que necessitem sobre, evitarem anar cada vegada al departament o a la sala de professors. Aquest és un temps que perdem que ens pot permetre ser més puntuals.

Evita anar al bany, beure o menjar un cop ha sonat el timbre d'inici o de canvi d'hora. Hi ha professors que tenen per costum posar-se a fer diverses accions en el moment en què sona el timbre. Cal evitar-ho en la mesura del possible. La jornada laboral d'un docent té moments en què es poden dur a terme aquestes accions.

Finalitza les reunions cinc minuts abans que sone el timbre. Durant la setmana solem tenir diverses reunions, bé amb els membres del departament, tutors, membres d'una coordinació. Cal ser previsors i acabar uns minuts abans per arribar puntuals a la nostra següent sessió lectiva.

Programa correctament el final d'una sessió lectiva. No cal esperar que soni la sirena per acabar de cop amb la classe. Aquesta actuació ha de fer-uns minuts abans. Ho dic perquè molts docents en aquests minuts aprofiten per donar deures que els alumnes apunten a l'agenda, tancar ordinadors, projectors o pissarres digitals, ordenar les taules després d'una sessió en grup, recollir llibres o diccionaris. Com millor calculem el final de la sessió lectiva, més puntuals serem a l'hora d'arribar a la següent sessió.


Com veieu, moltes són els avantatges i beneficis que ens aporta ser puntuals a l'aula. Hem de pensar que la puntualitat augmenta la productivitat dels nostres alumnes, redueix la conflictivitat i ens permet guanyar en confiança i seguretat. Reconec que no sempre és fàcil donades les característiques del centre, però crec que és un aspecte que com més tinguem en compte, més valor aportarà a la nostra tasca docent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario