viernes, 23 de septiembre de 2016

3 Trucs per captar l'atenció dels teus alumnes.






Una de les majors preocupacions que tenim els docents és trobar estratègies per aconseguir captar l'atenció dels nostres alumnes i baixar la disrupció a l'aula quan els ensenyem algun contingut als nostres alumnes.

I dic ensenyem, perquè estableixo una distinció entre el que s'entén per explicar i el que s'entén per ensenyar. Molts docents que centren les seves classes més a explicar que en ensenyar són els que sovint presenten més dificultats a l'hora de poder captar l'atenció dels seus estudiants.

És més, a vegades els culpem ells de no estar atents a les seves explicacions quan en molts casos allò que expliquem o com ho expliquem no revesteix el menor interès per a l'alumne, bé perquè li sembla avorrit, bé perquè no li troba cap utilitat.

Però hi ha ocasions en que ni tan sols ensenyant com millor sabem vam aconseguir que ens prestin atenció. És per això que cal captar l'atenció dels alumnes i amb això rebaixar les disruptividad a l'aula.

Com podem captar l'atenció dels nostres alumnes? Alguns suggeriments, encara que no existeixen les receptes màgiques.

1. Desplaçament i rotació. En moltes ocasions, quan ensenyem ens col·loquem al davant d'ells a la part central i d'esquena a la pissarra. Del que es tracta és de sense deixar de parlar, ens anirem desplaçant cap al centre de l'aula i anirem donant voltes molt lentament sobre el nostre cos a mesura que anem avançant.
A poc a poc ens anirem desplaçant cap a la part oposada de la paret on hi ha la pissarra i des d'allà seguirem ensenyant els nostres continguts. Què aconseguim amb això? Els alumnes aviat s'adonaran que de hem desaparegut del seu camp de visió. Això els pot causar sorpresa i curiositat. I aquí hi ha la clau. El seu centre d'interès que fins aquell moment era la conversa amb un altre company, es desplaçarà cap a nosaltres, perquè haurem fet alguna cosa fora del comú, però amb total normalitat i sense interrompre la nostra sessió lectiva.
Quan els alumnes es girin, el que haurem aconseguit no és només captar la seva atenció, sinó que, en haver de girar-se per poder localitzar-nos, deixaran de parlar automàticament amb el seu company perquè a partir d'aquest moment tornarem a ser el centre d'interès i de atenció.
Quan l'alumne es gira per mirar-nos i escoltar-nos, deixarà d'interessar-li el que li estigui explicant al seu company. A més estarà en una posició poc natural que afavorirà que ens presti més atenció.

2. Aproximació i contacte. Un altre recurs per captar l'atenció de determinats alumnes, consisteix en acostar-se al alumne que en aquest moment està parlant o distorsionant la classe per algun motiu.
Igual que el primer truc és molt important que ens acostem a aquest alumne mentre estem ensenyant al grup, és a dir, sense interrompre la sessió lectiva. Hem de mantenir el mateix to de veu i desplaçar-nos d'una forma natural i calmada. Mentre parlem i caminem cap a aquest alumne en concret, en cap moment fixarem la vista en ell.
Del que es tracta és de no cridar l'atenció o interrompre el ritme del que estiguem ensenyant. Quan estiguem al costat de l'alumne en qüestió, el que farem serà seguir parlant amb total normalitat a la resta de la classe, no li parlarem ni li direm res a l'alumne que fins aquell moment estava distorsionant. Ens posarem al seu costat i, mentre seguim parlant, li tocarem lleument l'espatlla o canell durant uns segons i sense parlar-li ni mirar-lo.
En aquest precís moment l'alumne en qüestió captarà el sentit del missatge (o no; però cal intentar-ho) que li estem transmetent i nosaltres no tindrem la necessitat d'interrompre allò que estiguem ensenyant.

3. Invasió subtil de l'espai. Un altre recurs per captar l'atenció d'un alumne amb una conducta disruptiva és apropar-nos una altra vegada cap a ell. Com en les altres dues ocasions del que es tracta és d'apropar-nos d'una forma natural i sense deixar de parlar.
Ens anirem acostant fins col·locar-nos al seu costat i en aquest moment farem una cosa totalment imprevist: ens asseurem sobre del seu pupitre. Es tracta d'una actuació invasiva, però que també resulta molt efectiva per captar l'atenció dels nostres alumnes i disminuir la conducta disruptiva.

És molt important que ens mantinguem sobre del pupitre de l'alumne durant uns minuts i seguim parlant i donant la classe de la forma més natural possible. Del que es tracta novament és de no interrompre la sessió lectiva.

No cal dir-li res, no hi ha necessitat de dirigir-li la paraula. Simplement l'alumne entendrà que la seva conducta no és l'adequada, li haurem causat certa sorpresa i entendrà el missatge no verbal que li estem enviant a ell ia la resta de la classe.

No hay comentarios:

Publicar un comentario