lunes, 26 de noviembre de 2012

Nota d'admissió i paràmetres de ponderacióCom es calcula la nota d'admissió i els paràmetres de ponderacions de les diferents universitats.

Com es calcula la nota d'admissió?

La nota d'admissió (mínim de 5 i màxim de 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que li correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries han d'estar vinculades a la branca de coneixement que està adscrit el títol de grau al qual es vol accedir.

La nota d'admissió a les diferents titulacions de grau es calcula aplicant la fórmula següent:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a * M1 + b * M2

Nota d'accés: mitjana del batxillerat (60%) i la fase general de la selectivitat (40%)
M1, M2: Dues matèries superades en la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió
a, b: Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Exemple:
En Pau es presenta aquest any a la selectivitat, ell vol estudiar bioquímica a la Universitat de Barcelona. A més de realitzar la fase general de la selectivitat ha fet la fase específica per poder assegurar la seva plaça, les seves notes i la nota d'admissió a la universitat han estat les següents:
Fase General
Nota
Llengua catalana i literatura
7.50
Llengua castellana i literatura
6.85
Llengua estrangera (anglès)
7.12
Història
8.03
Matèria de modalitat: Física
8.25
Nota mitjana fase general (FG)
7.55
Nota mitjana del batxillerat
8.50
Mitjana FG + batxillerat
8.12
Fase específica
Nota examen
Paràmetre de ponderació
Nota ponderada
Biologia
8
0.2
1.6
Química
8.36
0.2
1.67
Matemàtiques
7.65
0.1
0.76
NOTA D'ADMISSIÓ
11.39

Les seves dues millors notes ponderades són les dels exàmens de biologia i química, aquestes es sumen a la seva nota mitjana de la fase general de la selectivitat i del batxillerat. Finalment la seva nota d'accés per als estudis de bioquímica per la Universitat de Barcelona serà de 11,39.

No hay comentarios:

Publicar un comentario