martes, 20 de noviembre de 2012

PROJECTE: “TALLER D’ESTUDI ASSISTIT”CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TALLER D'ESTUDI  ASSISTIT


El Taller d'Estudi Assistit és una activitat de suport a la tasca escolar dins de l'horari lectiu i en hores de *tutoria. És una acció positiva que vol proporcionar a l'alumnat unes condicions que ho ajudin al seguiment del currículum escolar.

Té com a objectiu general l'ajudar a aquells alumnes que ho sol·licitin de forma voluntària, per aconseguir afavorir l'èxit escolar. Aquests serien els objectius principals:

- Reforçar els hàbits escolars i desenvolupar tècniques d'estudi: organitzar i planificar les tasques escolars.
- Ajudar a l'alumnat a desenvolupar actituds positives per a l'aprenentatge.
- Fer el seguiment individualitzat de cada nen/jove.
- Que els alumnes aprenguin, a través del *modelaje i la imitació, a estudiar.Partim del principi d'aprofitament, és a dir, l'estudiant que proposa l'escola o l'institut ha de ser un jove que venja predisposat a treballar i a aprofitar el temps en el Taller. 

Des del Taller d'Estudi Assistit treballem:

- La creació d'un entorn acollidor, empatitzar amb els alumnes. 
- Els escoltem, ajudem en les seves tasques i tenim en compte els seus suggeriments.
- La creació d'hàbits: agenda, material...
- La planificació i organització de les tasques.
- El desenvolupament de tècniques d'estudi.
- El desenvolupament d'actituds positives davant l'aprenentatge.
- La confiança en les seves possibilitats.

En cap cas és treball del taller transmetre els continguts acadèmics, ja que aquesta és tasca única i exclusiva dels professors. El Taller és un suport per a l'alumnat amb dificultats per adquirir autonomia a l'hora d'estudiar, els ajudem en l'adquisició d'hàbits i suplint les seves manques. El Taller, per tant, ha de ser un “recurs provisional” .

En relació a l'alumnat i als criteris de participació, hem de tenir en compte que aquests tallers van dirigits a l'alumnat del centre que per motius personals té dificultats per seguir el currículum.


Com arriba l'alumnat al Taller d'Estudi Assistit? 
L'alumnes sol·licita al Departament d'Orientació la seva ajuda, ha de ser alguna cosa voluntari i es desenvolupa en sessions individuals d'una hora.

No hay comentarios:

Publicar un comentario